Βασικές Αρχές & Ενδοκοινοτικές συναλλαγές ΦΠΑ

Βασικές Αρχές & Ενδοκοινοτικές συναλλαγές ΦΠΑ
Βασικές Αρχές & Ενδοκοινοτικές συναλλαγές ΦΠΑ
Add to Wishlist
9

Περιγραφή Προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες επαρκή γνώση των βασικών αρχών της κυπριακής νομοθεσίας περί Φ.Π.Α σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια ξεκάθαρη αντίληψη για τη σωστή φορολογική μεταχείριση των συναλλαγών που διεκπεραιώνουν καθημερινά στο εργασιακό τους περιβάλλον, αποφεύγοντας τυχόν κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να προκύψουν λόγω λανθασμένης φορολογικής μεταχείρισης.

8

Ανάγκη Κατάρτισης:

Η ανάγκη που προκύπτει είναι η κατάρτιση λογιστών και λειτουργών γραφείου σχετικά με την νομοθεσία για το ΦΠΑ και η ηλεκτρονική χρήση του συστήματος ΦΠΑ για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών που αφορούν τον υπολογισμό του ΦΠΑ σε έναν οργανισμό.

7

Ενότητες:

Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 ενότητες συνολικής διάρκειας 12 ωρών

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΠΑ (4 ΩΡΕΣ)

 1.1 Εισαγωγή στο ΦΠΑ – Βασικές αρχές

 • Τι είναι ΦΠΑ
 • Πότε χρεώνεται & ποιος ο τελικός αποδέκτης

1.2 Υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα

1.3 Φορολογητέες Συναλλαγές – Αγαθά & Υπηρεσίες

 1.4 Συντελεστές ΦΠΑ

1.5 Εξαιρέσεις & Μηδενικός Συντελεστής

1.6 Εγγραφή και διαγραφή ΦΠΑ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΦΠΑ ( 4 ΩΡΕΣ)

2.1 Αξία συναλλαγών

 • Επεξήγηση λογαριασμού ΦΠΑ για σκοπούς υπολογισμού
 • Εξήγηση της αξίας συναλλαγής και πως να υπολογιστεί

2.2 ΦΠΑ εκροών, ΦΠΑ εισροών

 • Εξήγηση του ΦΠΑ εκροών & εισροών
 • Πως υπολογίζεται το ποσό που οφείλεται
 • Ταξινόμηση περιόδων ΦΠΑ και παρουσίαση υποβολής ημερομηνιών και πληρωμών του ΦΠΑ

2.3 Χρόνος εισαγωγής ΦΠΑ

2.4 Κράτημα Βιβλίων, Τιμολόγηση, Διόρθωση λαθών, Έλεγχοι ΦΠΑ

 • Εξήγηση Κριτηρίων Διόρθωσης λαθών
 • Παρουσίαση Διόρθωσης Λαθών

2.5 Συμπλήρωση Φόρμας ΦΠΑ Τριμήνου

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΕΩΣΗ & Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές (4 ΩΡΕΣ)

3.1 Λειτουργία Αντίστροφης Χρέωσης

 • Ποιος είναι υπόχρεος για επιβολή & καταβολή του Φ.Π.Α

3.2 Πότε εφαρμόζεται

3.3 Εγχώρια Αντίστροφη Χρέωση

3.4 Ενδοκοινοτικές συναλλαγές & Αντίστροφη Χρέωση

 • Πρακτική άσκηση – Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα – Αξιολόγηση προγράμματος – Αξιολόγηση καταρτιζόμενου
5-(1)

Στόχοι:

Με την ολοκληρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να κατηγοριοποιούν τους συντελεστές ΦΠΑ, εξαιρετέα, 0%, 5%, 9%, 19% *
 • Να κατονομάζουν τις ειδικές περιπτώσεις ΦΠΑ
 • Να επεξηγούν τι σημαίνει ΦΠΑ εισροών και τι ΦΠΑ εκροών
 • Να ορίζουν ποιο ΦΠΑ εισροών είναι διεκδικήσιμο πριν την εγγραφή του οργανισμού στο Φορολογικό Μητρώο
 • Να ονομάζουν τα φορολογητέα άτομα και οντότητες στο ΦΠΑ
 • Να καταχωρούν ηλεκτρονικά τις συναλλαγές στις σωστές κατηγορίες ΦΠΑ, εξαιρετέα, 0%, 5%, 9%, 19%
 • Να υπολογίζουν το τελικό ΦΠΑ πληρωτέο ή επιστρεπτέο και να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά
 • Να κρίνουν σε ποια χρονική στιγμή πρέπει να χρεώνεται το ΦΠΑ από την αγορά μέχρι την παράδοση προϊόντων
 • Να εκτελούν σωστά επιστροφές χρημάτων μέσω ΦΠΑ στους πελάτες τους η στις εταιρείες τους
 • Να εκτιμούν την σημασία της τήρησης σωστών τεχνικών για τον υπολογισμό του ΦΠΑ
 • Να είναι πρόθυμοι να τηρούν την νομοθεσία για το ΦΠΑ
 • Να ενθαρρύνουν άλλους συναδέλφους τους να τηρούν τις σωστές διαδικασίες για τον υπολογισμό του ΦΠΑ
4-(1)

Σε ποιους απευθύνεται;

Η κατάρτιση απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Λογιστές και προσωπικό το οποίο ασχολείται με οικονομικά θέματα ή/ και εφαρμόζει στην πράξη τις πρόνοιες της κυπριακής νομοθεσίας περί Φ.Π.Α. ή/και είναι υπεύθυνο για τους φορολογικούς χειρισμούς μιας εταιρείας.

3-(1)

Αναλυτικό Κόστος Προγράμματος

 Για Δικαιούχους ΑνΑΔ (Μισθωτοί σε εταιρείες)

Τιμή Επιχορήγηση Καθαρό Κόστος
€340.00 €240.00 €100.00

 

Για μη – Δικαιούχους ΑνΑΔ (Αυτοτελώς εργαζόμενοι)

Τιμή Έκπτωση Καθαρό Κόστος
€340.00 €30.00 €310.00
2-(1)

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Τρίτη – 19 Μαρτίου 2024,

Ώρα

9:00 – 13:15

 

Πέμπτη – 21 Μαρτίου 2024,

Ώρα

9:00 – 13:15

 

Τρίτη – 26 Μαρτίου 2024,

Ώρα

9:00 – 13:15

1-(1)

Δήλωση Ενδιαφέροντος

"*" indicates required fields

Ονοματεπώνυμο*

Layer 1