ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

Add to Wishlist
9

Περιγραφή Προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης, είναι η εκπαίδευση ατόμων σε ρόλους ευθύνης στην αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, προτεραιοτήτων ούτως ώστε να μπορούν αφ’ ενός να διαχειριστούν τον δικό τους χρόνο και προτεραιότητες και αφετέρου να συμβάλλουν σε ένα λειτουργικό περιβάλλον απόδοσης σε σχέση με τις προτεραιότητες της ομάδας και του οργανισμού τους.

8

Ανάγκη Κατάρτισης:

Οι συνεχιζόμενες αλλαγές στο παγκόσμιο προσκήνιο την τελευταία διετία (πανδημία, πόλεμος, οικονομική κρίση και αυξημένος πληθωρισμός) έχουν προκαλέσει μια μακρά λίστα από επιπτώσεις τόσο στον σημερινό team leader (υπεύθυνο ομάδας) όσο και στον απλό εργαζόμενο, αφού πλέον οι αλλαγές είναι πολύ πιο συχνές και η προσαρμοστικότητα των προτεραιοτήτων και του χρόνου μας είναι βασική δεξιότητα για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της αγοράς. Οι εργαζόμενοι και οι διευθυντές τους εντοπίζουν ότι για να φέρουν πλέον τα ίδια αποτελέσματα με παλαιότερα χρειάζεται καταβολή περισσότερης ενέργειας, περισσότερες δραστηριότητες και περισσότερος χρόνος με αποτέλεσμα να υπάρχει εργασιακή πίεση σε όλα τα στρώματα και να προκαλείται η δέσμευση εργαζομένων και η αποτελεσματικότητα των ομάδων.

Το φαινόμενο της «Μεγάλης Παραίτησης» (the Great Resignation), γνωστή και ως «Big Quit» είναι μια συνεχιζόμενη οικονομική τάση κατά την οποία οι εργαζόμενοι έχουν παραιτηθεί οικειοθελώς από τη δουλειά τους μαζικά, ξεκινώντας από τις αρχές του 2021 μετά την πανδημία COVID-19. Η τάση ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και επεκτάθηκε σύντομα και στον υπόλοιπο κόσμο. Μεταξύ των πιο αναφερόμενων λόγων παραίτησης περιλαμβάνονται τα εχθρικά εργασιακά περιβάλλοντα λόγω αυξημένων υποχρεώσεων, η έλλειψη παροχών δεδομένων των αυξημένων απαιτήσεων, και η μακροχρόνια δυσαρέσκεια για την εργασία η οποία επηρεάζει την ψυχική ηρεμία και ισορροπία των εργαζομένων.

Η διαχείριση των προτεραιοτήτων, της ενέργειας και του χρόνου είναι μια δεξιότητα που βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζει τον εργαζόμενο να φέρει ισορροπία στην εργασιακή καθημερινότητα και τους στόχους του.

Οι πλέον επιτυχημένοι ηγέτες ανά το παγκόσμιο γνωρίζουν ότι μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες τους είναι να μπορούν να διαχειριστούν την ατομική τους ενέργεια, τις προτεραιότητες και το χρόνο τους. Με αυτό το τρόπο μπορούν να διοικούν καλύτερα, να αναθέτουν εργασίες βάση προτεραιοτήτων αλλά και να υλοποιούν ουσιαστικότερα και αποτελεσματικότερα αλλά ταυτόχρονα να καλλιεργούν και ανάλογες κουλτούρες μέσα στις ομάδες τους εστιάζοντας στην ποιότητα περισσότερο από την ποσότητα των ωρών εργασίας.

Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατακτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία, νοοτροπία και δεξιότητες που θα βοηθήσουν να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους εντός προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου και ταυτόχρονα να μπορούν διοικούν αποτελεσματικότερα, να αναθέτουν εργασίες βάση προτεραιοτήτων αλλά και να υλοποιούν εργασίες πιο ουσιαστικά. Ταυτόχρονα να καλλιεργούν ανάλογες κουλτούρες μέσα στις ομάδες τους εστιάζοντας στην ποιότητα περισσότερο από την ποσότητα των ωρών εργασίας.

7

Ενότητες:

Ενότητα 1 –  Η αξία του Χρόνου στη ζωή και την εργασία μας

Ενότητα 2 – Παράγοντες επηρεασμού της παραγωγικότητας μας

Ενότητα 3 –  Δημιουργώντας επίγνωση – 3 πρακτικά εργαλεία

Ενότητα 4 – Η αξία της προετοιμασίας στη διαχείριση Χρόνου

Ενότητα 5 – Στρατηγικές και Πρακτικές τεχνικές

Ενότητα 6  – Κρατώντας και σταθεροποιώντας τα αποτελέσματα

Ενότητα 7  – Επόμενα βήματα και κλείσιμο σεμιναρίου

5-(1)

Στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. Αναγνωρίζουν τους 8 διαφορετικούς σαμποτέρ της διαχείρισης του χρόνου
 2. Ορίζουν τις συνήθειες που επιδρούν αρνητικά στην διαχείριση των προτεραιοτήτων τους
 3. Κατανοούν τη σημασία της διαχείρισης της ενέργειάς και των προτεραιοτήτων τους σε σχέση με τον χρόνο τους, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.
 4. Συνθέτουν με σαφήνεια το όραμά τους σε σχέση με την διαχείριση του χρόνου τους
 5. Εξοικειωθούν με τις τεχνικές διαχείρισης χρόνου
 6. Προσδιορίζουν πως επιδρά το φυσικό μας περιβάλλον στη διαχείριση του χρόνου μας.
 7. Εντοπίζουν περιοριστικές πεποιθήσεις (δικές τους και της ομάδας τους) σε σχέση με τον χρόνο
 8. Ανακαλύπτουν ευκαιρίες αύξησης της παραγωγικότητας
 9. Θέτουν αποτελεσματικά όρια
 10. Σχεδιάζουν SMART & HEART στόχους
 11. Αναπτύσσουν πρακτικό ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο προγραμματισμό.
 12. Υλοποιούν την ανάθεση εργασιών με αποτελεσματικότητα τύπου win-win-win
 13. Αναπτύσσουν συστήματα οργάνωσης και διαχείρισης ενέργειας και προτεραιοτήτων.
 14. Αλληλοεπιδρούν με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού στο χώρο εργασίας τους.
 15. Προάγουν κουλτούρα μάθησης και ανάπτυξης στον χώρο εργασίας τους.
 16. Λειτουργούν ως παράδειγμα προς τα μέλη της ομάδας τους σε θέματα διαχείρισης προτεραιοτήτων
 17. Ενθαρρύνουν την κριτική και στρατηγική σκέψη στα μέλη της ομάδας τους.
 18. Εμπνέουν τον εργαζόμενο να μεγιστοποιήσει τις επαγγελματικές του δυνατότητες.
 19. Λειτουργούν με αυξημένη ενέργεια και διάθεση πετυχαίνοντας πιο ουσιαστικά αποτελέσματα
4-(1)

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες, διευθυντές τμημάτων, στελέχη επιχειρήσεων και team leaders (υπεύθυνοι ομάδων). Κυρίως άτομα που έχουν υπό την ευθύνη τους ομάδες και καλούνται να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες οργανισμού ή/και τμήματος μέσα από τις στρατηγικών αποφάσεις του οργανισμού.

Τα άτομα αυτά είναι σε θέση να χτίζουν συστήματα υποστήριξης για τις ομάδες τους, να λειτουργούν ως σύμβουλοι και Coaches προς τα μέλη της ομάδας τους και να καλλιεργούν την κουλτούρα του οργανισμού σε σχέση με την λειτουργία των ατόμων και την αλληλεπίδρασή τους.

Είναι τα άτομα που χρειάζεται να κατανοήσουν βαθιά την έννοια της διαχείρισης της ατομικής ενέργειας και της διαχείρισης προτεραιοτήτων και χρόνου τόσο για να καλλιεργήσουν στους υπόλοιπους εργαζόμενους όσο και για να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων και δράσεων τους σε μεγαλύτερη κλίμακα εντός της εταιρείας τους.

3-(1)

Αναλυτικό Κόστος Προγράμματος

 Για Δικαιούχους ΑνΑΔ (Μισθωτοί σε εταιρείες)

Τιμή Επιχορήγηση Καθαρό Κόστος
€258.00 €168.00 €80.00

 

Για μη – Δικαιούχους ΑνΑΔ (Αυτοτελώς εργαζόμενοι)

Τιμή Έκπτωση Καθαρό Κόστος
€258.00 €33.00 €225.00
2-(1)

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

11 Οκτωβρίου, Τετάρτη

9:00 – 14:00

 

18 Οκτωβρίου, Τετάρτη

9:00 – 14:00

 

25 Οκτωβρίου , Τετάρτη

9:00 – 14:00

1-(1)

Δήλωση Ενδιαφέροντος

"*" indicates required fields

Ονοματεπώνυμο*

Layer 1