Προφίλ - Ποιοι είμαστε

To “Επιχειρώ” ξεκίνησε τη λειτουργία του ως Ιδιωτικό Φροντιστήριο για μαθητές, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Στη συνέχεια εντάχθηκαν μαθήματα Λογιστικής και Αγγλικών όλων των επιπέδων για μαθητές και ενήλικες.

Στην πορεία θελήσαμε να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας ως Ινστιτούτο και να αναπτύξουμε ένα νέο τμήμα με εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα απευθύνεται μόνο σε ενήλικες, δίνοντας έτσι την ευκαιρία της δια βίου μάθησης, με στόχο το φροντιστήριο μας να μπορεί να απευθύνεται σε ένα μεγαλύτερο εύρος ατόμων που θέλουν να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά.  Τα σεμινάρια θα δίνουν την δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο για επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες, και εξειδίκευση στον τομέα τους.

ourvision
aboutus

Ο σκοπός μας

Το EpixeiroSeminars σας παρέχει ευέλικτα σεμινάρια τα οποία απευθύνονται κυρίως στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές  ανάγκες του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Έχουμε στην διάθεση σας το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλικό που σας αρμόζει, τον ιδανικό εκπαιδευτή για την καλύτερη καθοδήγηση, την σωστή διάρκεια και όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέσα που χρειάζεσαι για την άρτια και πιο πρακτική υλοποίηση του κάθε σεμιναρίου. Η ομάδα μας είναι στελεχωμένη με επιλεγμένους καταρτιζόμενους εκπαιδευτές με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην οργάνωση και διεκπεραίωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, με κύριο τους γνώμονα  την σωστή ενημέρωση και επικοινωνία ούτως ώστε να επέλθουν τα καλύτερα επιθυμητά αποτελέσματα, η άνοδος και η επιτυχία. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε τα όνειρα μας πραγματικότητα και ένα κόσμο καλύτερο.

Από την μακροχρόνια παρουσία μας στον χώρο της εκπαίδευσης, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας και τη πρωτοποριακή δομή των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων. Με εγγύηση “Επιχειρώ” για την πραγματοποίηση ποιοτικών και αποτελεσματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, τα οποία ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της προσωπικής ανάπτυξης.

Προγραμματισμένα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια τα οποία διοργανώνονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες ανάλογα με την χρονική διάρκεια του κάθε σεμιναρίου. Πραγματοποιούνται κυρίως εξ’ αποστάσεως αλλά και δια ζώσης.

Σεμινάρια προσαρμοσμενα στα μέτρα των αναγκών κάθε επιχείρησης και κάθε ατόμου προσωπικά και επαγγελματικά.

Layer 1