Στυλιανός Χρυσάνθου | Auditor

Ο Στυλιανός Χρυσάνθου ήταν για σειρά ετών αρχιλογιστής και επικεφαλής του τμήματος ΦΠΑ της CPV GROUP που ειδικευται στην παροχή υψηλής ποιότητας φορολογικών, ελεγκτικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Αργότερα μεταπήδησε στον έλεγχο Εταιρειών και την Φορολογική συμμόρφωση τους.

Είναι Εγκεκριμένος Λογιστής Ελεγκτής με εμπειρία σε πολύπλοκα θέματα Εταιρειών.

Eίναι επίσης πιστοποιημένος και εγκεκριμένος εκπαιδευτής από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) Κύπρου.

Layer 1