ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Add to Wishlist
9

Περιγραφή Προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα σε νέους επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και το πλαίσιο ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την επικοινωνία τους με επαγγελματίες λογιστές και ορκωτούς ελεγκτές.

8

Ανάγκη Κατάρτισης:

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να καλύψει τις ανάγκες κατάρτισης, που σχετίζονται με τις βασικές και σύγχρονες λογιστικές αρχές, οι οποίες απαιτούνται κατά την ετοιμασία και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και λογιστικών αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης.

7

Ενότητες:

Ενότητα 1: Εισαγωγή και κατανόηση Οικονομικών Καταστάσεων

 • Επεξήγηση λογιστικών εγγραφών από την συλλογή πληροφοριών μέχρι και την παρουσίαση στις Οικονομικές Καταστάσεις.
 • Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων και εξήγηση του ρόλου της κάθε μιας, αναφορά στα διεθνές Λογιστικό πρότυπο IFRS 1 για παρουσίαση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • Ανάλυση περιεχομένου για κάθε Οικονομική κατάσταση
 • Επεξήγηση & Ανάλυση σημαντικών σημείων που επιδεικνύουν λογιστικά λάθη και ατασθαλίες στα οικονομικά της επιχείρησης

 

Ενότητα 2: Χρήση Αριθμοδεικτών

 • Λόγοι Χρήσης των αριθμοδεικτών και η επεξήγηση τους
 • Κατηγοριοποίηση Δεικτών
 • Αριθμοδείκτες & Επεξήγηση της χρήσης κάθε δείκτη
 • Ανάλυση Τάσεων
5-(1)

Στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Να διαβάζουν τις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης.
 • Να κατονομάζουν και να διατυπώνουν τους βασικούς όρους των οικονομικών καταστάσεων
 • Να διαχωρίζουν τους διάφορους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων και τις πληροφορίες που χρειάζονται
 • Να αναλύουν και να ερμηνεύουν τα οικονομικά αποτελέσματα  με τη χρήση διαφόρων εργαλείων
 • Να ετοιμάζουν οικονομικές καταστάσεις με τα νέα διεθνή πρότυπα
 • Να εντοπίζουν ενδείξεις οικονομικών προβλημάτων και να επιλέγουν διορθωτικά μέτρα
 • Να υιοθετήσουν θετική στάση εφαρμογής των προτύπων.
 • Να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε συναντήσεις με λογιστές/ορκωτούς ελεγκτές και να απαντούν με αυτοπεποίθηση σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της επιχείρησης τους.
4-(1)

Σε ποιους απευθύνεται;

Νέους επιχειρηματίες που χρειάζονται να έχουν βασικές γνώσεις Οικονομικών Καταστάσεων για να είναι σε θέση να επικοινωνούν με τους λογιστές και εξωτερικούς ελεγκτές.

Mεσαία και ανώτερα στελέχη εταιρειών που δεν ανήκουν στην οικονομική διεύθυνση και συμμετέχουν στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που χρειάζονται να έχουν ικανοποιητικές γνώσεις κατανόησης Οικονομικών Καταστάσεων, να έχουν την ικανότητα να αναλύουν και να ερμηνεύουν τις οικονομικές καταστάσεις και την απόδοση της εταιρείας με στόχο να αναγνωρίζουν οικονομικές δυνατότητες και να διαχειρίζονται έγκαιρα οικονομικά προβλήματα.

3-(1)

Αναλυτικό Κόστος Προγράμματος

 Για Δικαιούχους ΑνΑΔ (Μισθωτοί σε εταιρείες)

Τιμή Επιχορήγηση   Καθαρό Κόστος
€179.00 €119.00 €60.00

 

Για μη – Δικαιούχους ΑνΑΔ (Αυτοτελώς εργαζόμενοι)

Τιμή  Έκπτωση   Καθαρό Κόστος
€179.00 €24.00 €155.00
2-(1)

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

6 Δεκεμβρίου,  Τετάρτη

9:00 – 12:45

 

8 Δεκεμβρίου, Παρασκευή

9:00 – 12:45

1-(1)

Δήλωση Ενδιαφέροντος

"*" indicates required fields

Ονοματεπώνυμο*

Layer 1