Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής

Add to Wishlist
1 (1)

Περιγραφή Προγράμματος:

Το πρόγραμμα Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης & Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης είναι κατάλληλα σχεδιασμένο έτσι ώστε καθένας να είναι σε θέση να διαπιστώσει την απώλεια αναπνοής σε θύμα και να ανταποκριθεί έγκαιρα εφαρμόζοντας την τεχνική της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης.

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού τη ζωή θύματος καρδιακής ανακοπής.

3 (1)

Περιλαμβάνει:

  • Κοιλιακή μαρμαρυγή
  • Ξαφνική καρδιακή ανακοπή
  • Ελευθέρωση αναπνευστικής οδού
  • Αγωνιώδης αναπνοή
  • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση ενηλίκου
  • Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (Α.Ε.Α.)
  • Περιγραφή του Α.Ε.Α.
  • Φωνητικές εντολές του Α.Ε.Α.
  • Ασφάλεια και συντήρηση του Α.Ε.Α.
  • Τα αποτελέσματα της χρήσης του Α.Ε.Α.

Ισχύς Πιστοποιητικού: 2 έτη

Layer 1