Βασική Υποστήριξη Ζωής Ενηλίκου & Επείγουσα Παιδική Βοήθεια

Add to Wishlist
1 (1)

Περιγραφή Προγράμματος:

Πρόκειται για συνδυασμό δύο ξεχωριστών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της Βασικής Υποστήριξης Ζωής Ενηλίκου και της Επείγουσας Παιδικής Βοήθειας, λαμβάνοντας έτσι όλη την απαραίτητη γνώση ώστε να αντιμετωπίσετε αξιόπιστα τα επείγοντα περιστατικά τόσο σε ενήλικες όσο σε παιδιά και βρέφη!

Τρόπος Διεξαγωγής: Εξολοκλήρου φυσική παρουσία (θεωρητικό και πρακτικό μέρος).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση και εξέταση, λαμβάνετε απευθείας τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση RTI.

2 Πιστοποιητικά εκπαίδευσης (1 για κάθε κατηγορία)

Ισχύς για κάθε Πιστοποιητικό: 2 έτη

2 (1)

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε όλους όσους θέλουν να γνωρίζουν έγκυρα τις βασικές τεχνικές αντιμετώπισης απειλητικών περιστατικών για τη ζωή ενός ενήλικα, παιδιού και βρέφους. Η εκπαίδευση κρίνεται κατάλληλη για γονείς, εκπαιδευτικούς και γενικότερα εργαζόμενους σε χώρους στους οποίους συναναστρέφονται με όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.

3 (1)

Περιλαμβάνει:

 • Βασική φυσιολογία του ανθρώπου
 • Αναπνευστική παύση
 • Έμφραγμα του μυοκαρδίου
 • Κοιλιακή μαρμαρυγή (αιφνίδια καρδιακή ανακοπή)
 • Έμφραξη αναπνευστικής οδού ενηλίκου
 • Έμφραξη αναπνευστικής οδού παιδιού
 • Έμφραξη αναπνευστικής οδού βρέφους
 • Σοβαρή αιμορραγία
 • Σωματική καταπληξία (ΣΟΚ)
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Αναφυλαξία (οξεία φάση)
 • Πνιγμός (ασφυξία σε υγρό περιβάλλον)
 • Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης
 • Αναίσθητος πάσχοντας
 • Κλήση Υπηρεσιών Υγείας
 • Πρωτοβάθμια εκτίμηση (αναγνώριση επείγοντος)
 • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.) ενηλίκου
 • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.) παιδιού
 • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.) βρέφους
 • Θέση ανάνηψης (αντιμετώπιση λιποθυμικού επεισοδίου)
 • Εξέταση εκπαιδευομένων:
 • Γραπτή πολλαπλής επιλογής
 • Πρακτική εφαρμογή
Layer 1