ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Add to Wishlist
9

Περιγραφή Προγράμματος:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα περιστατικά” είναι κατάλληλο για χώρους εργασίας με μικρό αριθμό εργαζομένων και χαμηλό δείκτη εργασιακής επικινδυνότητας.

Εγκεκριμένο από το τμήμα επιθεώρησης εργασίας.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα κυριότερα απειλητικά για τη ζωή περιστατικά καθώς επίσης διδάσκεται η αντιμετώπισή τους.

Συμπεριλαμβάνεται  η εκμάθηση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.)

Παρέχεται πιστοποιητικό απο την Rescue Training International (RTI)

8

Ανάγκη Κατάρτισης:

Η εκπαίδευση και πιστοποίηση των εκπαιδευόμενων στις βασικές γνώσεις των Πρώτων Βοηθειών για να είναι σύμφωνοι με την νομοθεσία “οι περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία, νόμος του 2009 (Κ.Δ.Π. 198/2009)”.

7

Ενότητες:

Ενότητα 1 – Εισαγωγή

Ενότητα 2 – Ανάλυση επειγόντων περιστατικών

Ενότητα 3 – Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων

Ενότητα 4    Επανάληψη – Ανατροφοδότηση

5-(1)

Στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Να κατανοούν την ισχύουσα νομοθεσία για τις  Πρώτες Βοήθειες.
  • Να προσδιορίζουν τον ρόλο και την ευθύνη του Πρώτου βοηθού.
  • Να κατανοούν τη χρήση εξοπλισμού πρώτων βοηθειών που παρέχετε στους χώρους εργασίας.
  • Να αναγνωρίζουν κινδύνους που ελλοχεύουν στο χώρο της εργασίας.
  • Να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές ατομικής υγιεινής και προστασίας κατά τη      διαδικασία παροχής πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.
  • Να περιγράφουν και να καταγράφουν το περιστατικό.
  • Να έχουν αυτοπεποίθηση σε σχέση με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν από το πρόγραμμα.
  • Να είναι έτοιμοι να κινητοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή τους ζητηθεί ή και όποτε χρειαστεί να το πράξουν.
4-(1)

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους, και ειδικά σε όσους αποτελούν την ομάδα Πρώτων Βοηθών.

3-(1)

Αναλυτικό Κόστος Προγράμματος

 Για Δικαιούχους ΑνΑΔ (Μισθωτοί σε εταιρείες)

Τιμή  Επιχορήγηση  Καθαρό Κόστος
 €150.00 μέχρι και 80%
2-(1)

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Επιλέγεται την ημερομηνία που βολεύει εσάς και την εταιρεία σας μετά από επικοινωνία με το εκπαιδευτή

1-(1)

Δήλωση Ενδιαφέροντος

"*" indicates required fields

Ονοματεπώνυμο*

Layer 1