UNLOCKING THE POTENTIAL OF AI

Add to Wishlist
9

Περιγραφή Προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος εκπαίδευσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι να προσφέρει στις επιχειρήσεις την απαραίτητη γνώση και καθοδήγηση που απαιτούν για να ενσωματώσουν την ΤΝ στις δραστηριότητες τους με νόμιμο και ηθικό τρόπο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας, προσφέρεται εκπαίδευση σε δύο κλειδώνουσες πτυχές: την Τεχνητή Νοημοσύνη & το Νομικό Σύστημα.

Μέσω σαφών, σύντομων και περιεκτικών μαθημάτων, το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στα εξής θέματα:

 1. Βασικές Αρχές της Τεχνητής Νοημοσύνης: Κατανόηση των βασικών αρχών και εφαρμογών της ΤΝ, συμπεριλαμβανομένων των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και της αυτόματης επεξεργασίας φυσικής γλώσσας.
 2. Η ΤΝ στον Κόσμο της Επιχείρησης: Πώς η ΤΝ μπορεί να βελτιώσει τις επιχειρηματικές διαδικασίες, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.
 3. Η Ηθική της ΤΝ:Κατανόηση των ηθικών προκλήσεων στη χρήση της ΤΝ, συμπεριλαμβανομένων της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και της αποφυγής διακρίσεων.
 4. Προστασία Δεδομένων και Ιδιωτικότητα: Πώς η ΤΝ αντιμετωπίζει τα προσωπικά δεδομένα, τις προκλήσεις ασφαλείας και τις νομικές ρυθμίσεις.
 5. Εφαρμογές της ΤΝ σε Διάφορους Κλάδους: Δείγματα πρακτικών εφαρμογών της ΤΝ σε κλάδους όπως η υγεία, η χρηματοοικονομία, η εκπαίδευση και η παραγωγή.

Μέσω αυτού του προγράμματος, οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν την απαραίτητη επιμόρφωση που απαιτείται για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής, δημιουργώντας περισσότερη αξία για τους εαυτούς τους, τους πελάτες τους και την κοινωνία στο σύνολο.

8

Ανάγκη Κατάρτισης:

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αναδεικνύεται ως κινητήριος δύναμη της σύγχρονης και επερχόμενης επιχειρηματικής καινοτομίας. Παρ’ όλα αυτά, πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται στο σταυροδρόμι όσον αφορά την κατανόηση και τη σωστή χρήση της ΤΝ. Η έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με την τεχνολογία αυτή μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη της επιχείρησης, να προκαλέσει απώλεια ευκαιριών και να αυξήσει τον κίνδυνο παραβιάσεων της προσωπικής ασφάλειας και της ιδιωτικότητας.

7

Ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Introduction to Artificial Intelligence

 • Definition & Overview
 • Basic Concepts
 • AI Tools
 • History & Evolution
 • Benefits & Impact
 • Real-world Examples

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Prompting tips & Hacks

 • Communicate effectively with ChatGPT
 • Improve output & language
 • You make the right question?

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Categories of AI

 • Types of AI 
 • RPA VS AI
 • Machine Learning Vs Deep Learning
 • Strong AI Vs Weak AI

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: AI in Business

 • AI’s Impact on Business
 • ChatGPT in Sales & Marketing
 • Personalization & Customer Experience
 • AI for Data Analysis
 • Lead Generation
 • Market Research

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: AI Implementation & Adoption Strategies

 • Change Management & Training
 • Vendor Partnerships 
 • Prompts

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: AI Ethics & Responsible AI

 • Transparency
 • Privacy & Data Protection
 • Continuous Monitoring & Evaluation
 • Legal Use
 • Long -Term Impact
 • Potential Risks & Mitigation Strategies

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Workshop

 • Write a formal email
 • Create a Presentation with ChatGPT
 • Create a Newsletter ChatGPT- DALL·E
 • Announcement for a new job position – Create your CV
 • Identify Target Audience
 • Questionnaire

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Future of AI and Q&A Session

 • AI and the Future of Work
 • Potential Risks and Mitigation Strategies

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ChatGPT PROMPTS

 • Use ChaGPT best practise

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Conclusions

 • Questions & Feedback
5-(1)

Στόχοι:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη ανοίγει νέες προοπτικές και ευκαιρίες για εσάς. Ανακαλύψτε τον κόσμο της ΤΝ!

 • Αναπτύξτε τεχνικές δεξιότητες
 • Εφαρμόστε τις γνώσεις σας στον τρέχοντα επαγγελματικό σας τομέα
 • Μάθετε πώς να προβάλλετε αποτελεσματικά τον εαυτό σας στην αγορά.

Θα συναντήσουμε επαγγελματίες με παρόμοια ενδιαφέροντα κα θαι εξερευνήσουμε τρόπους για να αναδείξουμε νέες δυνατότητες.

Ας διαμορφώσουμε το μέλλον με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Είναι μια ευκαιρία για την απόκτηση βασικών γνώσεων και την εξερεύνηση των δυνατοτήτων της ΤΝ, χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία στον τομέα.

4-(1)

Σε ποιους απευθύνεται;

 • Σε στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης.
 • Manager που επιθυμούν να ενσωματώσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στις στρατηγικές τους
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες που αναζητούν νέα εργαλεία.
 • Επιχειρηματίες που εξετάζουν τις ευκαιρίες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης
 • Επαγγελματίες που φιλοδοξούν να βελτιώσουν τον τρόπο που επικοινωνούν τις δεξιότητές τους.
 • Εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι που αποζητούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους

Οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να έχουν προηγούμενες γνώσεις σχετικά με αυτά τα θέματα, καθώς ο εκπαιδευτής θα προσφέρει σαφείς και κατανοητές εισηγήσεις για κάθε έννοια.

3-(1)

Αναλυτικό Κόστος Προγράμματος

 Για Δικαιούχους ΑνΑΔ (Μισθωτοί σε εταιρείες)

Τιμή Επιχορήγηση Καθαρό Κόστος
€270.00 €180.00 €90.00

 

Για μη – Δικαιούχους ΑνΑΔ (Αυτοτελώς εργαζόμενοι)

Τιμή Έκπτωση Καθαρό Κόστος
€270.00 €20.00 €250.00
2-(1)

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Τετάρτη – 27 Μαρτίου 2024

Ώρα

9:00 – 14:00

 

Παρασκευή – 29 Μαρτίου 2024

Ώρα

9:00 – 14:00

1-(1)

Δήλωση Ενδιαφέροντος

"*" indicates required fields

Ονοματεπώνυμο*

Layer 1