Στυλιανή Δημητρίου

Η Στυλιανή Δημητρίου είναι μάχιμη δικηγόρος με σπουδές νομικής στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Έχει πιστοποιηθεί από το Cyprus Bar Association, είναι μέλος του International Compliance Association International Compliance Association και είναι εγκεκριμένη εκπαιδεύτρια από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑνΑΔ) Κύπρου.
Layer 1