Βάσω Βαρδάκη | Leadership Coach

Η Βάσω Βαρδάκη είναι coach, mentor, συγγραφέας, και εκπαιδεύτρια. Για περισσότερο από μια δεκαετία υποστηρίζει ανθρώπους να επιτύχουν τους στόχους τους με επιτυχία μέσα από διαφορετικούς ρόλους. Έχει μεγάλη εμπειρία σε εταιρικά περιβάλλοντα σε ηγετικούς ρόλους και καθήκοντα αλλά και συνεργασίες με πολυεθνικές και μεγάλες εταιρίες του λιανεμπορίου. Εχει ιδρύσει την εμπορική επωνυμία Success Journey και είναι συγγραφέας του βιβλίου προσωπικής ανάπτυξης «Θάρρος ή Αλήθεια». Ως Leadership Coach, υποστηρίζει ανθρώπους με ηγετικές ικανότητες να αναπτύξουν την προσωπική και επαγγελματική τους πορεία και να επιτύχουν τους στόχους τους μέσα από το coaching  και το mentoring. Είναι πιστοποιημένη και εγκεκριμένη εκπαιδευτής από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) Κύπρου.

Layer 1