Ιωάννα Νικολάου | Υπεύθυνη Λογιστηρίου και Ανθρώπινου Δυναμικού σε ελεγκτικό οίκο

Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων στον τομέα των Λογιστικών με 24ετή εμπειρία.

Απόκτηση Τίτλου από το ILM του Ηνωμένου Βασιλείου στη Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.

20ετή εμπειρία στην εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Δασκάλα Μάστερ και Θεραπεύτρια ΡΕΙΚΙ με 13 χρόνια εμπειρία στο life coaching.

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΑΝΑΔ για Μονοεπιχειρησιακά και Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα.

Layer 1