ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Add to Wishlist
9

Περιγραφή Προγράμματος:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες επαρκή γνώση στις βασικές αρχές της λογιστικής έτσι ώστε να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες για την τήρηση σωστών λογιστικών πρακτικών χρησιμοποιώντας τα διεθνή πρότυπα λογιστικής.

8

Ανάγκη Κατάρτισης:

Η Λογιστική είναι μια επιστήμη που συνεχώς ανανεώνεται με νέες γνώσεις και πρότυπα και ως εκ τούτου οι λειτουργοί λογιστηρίων πρέπει να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους.

Η τήρηση σωστών λογιστικών πρακτικών είναι σημαντική καθώς έτσι διατηρείτε σωστό συστηματικό αρχείο των οικονομικών πληροφοριών ενός οργανισμού. Τα ενημερωμένα αρχεία βοηθούν τους χρήστες να συγκρίνουν τις τρέχουσες οικονομικές πληροφορίες με τα ιστορικά δεδομένα. Με πλήρη, συνεπή και ακριβή αρχεία, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να αξιολογούν την απόδοση μιας εταιρείας για μια χρονική περίοδο.

Για τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαία η κατάρτιση προσωπικού που ασχολείται με τα λογιστικά της επιχείρησης.

7

Ενότητες:

Ενοτητα 1: Είδη επιχειρήσεων και Λογιστική εξίσωση και λογιστικές εγγραφές

Ενοτητα 2: Λογαριασμοί

Ενότητα 3: Ισοζύγιο, Κεφαλαιουχικά και λειτουργικά έξοδα, λογιστικά έγγραφα

Ενότητα 4: Καθολικό και πρωτότυπων βιβλίων

Ενότητα 5: Βιβλίο μετρητών και βιβλίο πληρωμής μικρών εξόδων

Ενότητα 6: Συμφιλίωση τράπεζας και λογιστικών λογαριασμών, Journal Book

Ενότητα 7: Μισθοδοσία και συγκεντρωτικοί λογαριασμοί

Ενότητα 8: Αποσβέσεις και Κατάσταση αποτελεσμάτων

Ενότητα 9: Κατάσταση αποτελεσμάτων και ισολογισμού

Ενότητα 10: Οικονομικές καταστάσεις, λογιστικές έννοιες και καταληκτική συνάντηση

5-(1)

Στόχοι:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Να εξηγούν τα είδη επιχειρήσεων
 • Να κατηγοριοποιούν τις διάφορες συναλλαγές στα σωστά λογιστικά βιβλία
 • Να κατονομάζουν τους στόχους της λογιστικής
 • Να εξηγούν την οριστική εξίσωση
 • Να ορίζουν τις βασικές λογιστικές αρχές
 • Να ονομάζουν τις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης
 • Να καταχωρούν εγγραφές στα λογιστικά βιβλία με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα
 • Να υπολογίζουν την απόσβεση περιουσιακών στοιχείων.
 • Να κρίνουν ποιο λογιστικό πρότυπο πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων.
 • Να παρουσιάζουν αληθείς οικονομικές καταστάσεις
 • Να διορθώνουν λανθασμένες εγγραφές χρησιμοποιώντας τις σωστές τεχνικές
 • Να εκτιμούν την σημασία της τήρησης σωστών τεχνικών για τον υπολογισμό του κέρδους η ζημίας της επιχείρησης
 • Να είναι πρόθυμοι να τηρούν τα διεθνές πρότυπα λογιστική
 • Να ενθαρρύνουν άλλους συναδέλφους τους να τηρούν τις σωστές διαδικασίες για την παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων
4-(1)

Σε ποιους απευθύνεται;

Η κατάρτιση απευθύνεται σε Οικονομικούς διευθυντές, Λογιστές και προσωπικό το οποίο ασχολείται με οικονομικά θέματα και εφαρμόζει στην πράξη τα λογιστικά πρότυπα.

3-(1)

Αναλυτικό Κόστος Προγράμματος:

Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα

2-(1)

Πρόγραμμα Σεμιναρίου:

Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα

1-(1)

Δήλωση Ενδιαφέροντος

"*" indicates required fields

Ονοματεπώνυμο*

Layer 1