ΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Η επιτυχία στο σχολείο απαιτεί την χρήση καλών δεξιοτήτων μελέτης από το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες. Οι γονείς μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσουν το παιδί τους να αναπτύξουν σωστές συνήθειες μελέτης και δεξιότητες. Οι ιδέες που περιγράφονται πιο κάτω είναι συγκεκριμένες στρατηγικές και τεχνικές που μπορούν οι γονείς να χρησιμοποιήσουν για να ενδυναμώσουν τις δεξιότητες μελέτης του παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες στο σπίτι. Οι παρακάτω οδηγίες επικεντρώνονται σε τρείς (3) σημαντικές όψεις της αποτελεσματικής μελέτης: την οργάνωση, τις στρατηγικές μελέτης και την κινητοποίηση.

Οργάνωση

Περιβάλλον μελέτης

Βρέστε ένα καλό μέρος για μελέτη: μία από τις βασικές συνήθειες που μπορείτε να διδάξετε στο παιδί με μαθησιακές δυσκολίες είναι η μελέτη σε ένα μόνο μέρος. Βοηθήστε το παιδί να διαλέξει ένα συγκεκριμένο μέρος που μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο που μελετάει. Ένα αποτελεσματικό μέρος για μελέτη είναι αυτό που έχει αρκετό χώρο, έχει τα απαραίτητα υλικά-γραφική ύλη (π.χ πένες, τετράδια, ρίγες κ.α) και είναι μακριά από οποιουσδήποτε περισπασμούς. Οι περισπασμοί όπως της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του κινητού τηλεφώνου συνήθως επηρεάζουν πιο πολύ τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σε δύσκολα έργα όπου απαιτείται από αυτούς η συγκέντρωση και η εστιασμένη προσοχή.

 Διαχείριση Χρόνου         

Έλεγχος του Χρόνου Μελέτης

Το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται να μελετήσει στο σπίτι για δύο σημαντικούς λόγους: να συμπληρώσει την κατ΄ οίκον εργασία του και να μελετήσει για διαγωνίσματα. Θα πρέπει να περιμένετε πως ο αριθμός των ημερών και η ποσότητα της μελέτης να αυξάνεται καθώς το παιδί θα αλλάζει βαθμίδα εκπαίδευσης από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Σύμφωνα με ειδικούς στο χώρο των μαθησιακών δυσκολιών η ποσότητα του διαβάσματος στα παιδιά με οποιεσδήποτε μαθησιακές δυσκολίες κατανέμετε ως εξής με βάση το επίπεδο της τάξης τους:

Επίπεδο Ποσότητα Μέρες Εβδομάδας
Γ΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού 30 με 45 λεπτά 3
Α΄ έως Γ΄ Γυμνασίου 45 με 75 λεπτά 4
Α΄ έως Γ΄ Λυκείου 75-120 λεπτά 4 ή περισσότερες

Μαζί με την κατ΄ οίκον εργασία, το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να μελετήσει και για τα διαγωνίσματα στο σπίτι μιας και οι περισσότεροι  βαθμοί στα μαθήματα του είναι ιδιαίτερα χαμηλοί. Η μελέτη για διαγωνίσματα μπορεί να περιλαμβάνει επανάληψη, περίληψη, σκιαγράφηση, υπογράμμιση, δημιουργία και ανάγνωση καρτών μελέτης και ανάγνωση σημειώσεων τάξης. Ο χρόνος για διάβασμα σε διαγωνίσματα εξαρτάται από το υλικό που πρέπει να μαθευτεί. Έρευνες στην ψυχολογία της μάθησης δείχνουν πως όσο οι μονάδες πληροφοριών αυξάνονται, τόσο ο χρόνος διαβάσματος για κάθε μονάδα αυξάνεται. Για παράδειγμα, εάν παίρνει σε ένα μαθητή 10 λεπτά για να μάθει μια ενότητα ενός κεφαλαίου, μπορεί να ξοδεύσει 30 λεπτά για να μάθει 2 ενότητες ενός κεφαλαίου. Ένας γενικός κανόνας λέει πως όσο περισσότερο υλικό υπάρχει για μάθηση, τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται για κάθε μονάδα πληροφοριών του υλικού για να μαθευτεί.

Βοηθήστε το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες να αναπτύξει καθημερινό και εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Ένα από τα πλεονεκτήματα της μελέτης είναι πως μπορεί να βοηθήσει το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες να αναπτύξει δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου του. Για να μην εμποδίζει το διάβασμα άλλες σημαντικές κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες του παιδιού, το παιδί θα πρέπει να μάθει να προγραμματίζεται. Δίδαξε στο παιδί πώς να κάνει τόσο καθημερινό όσο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα για τις δραστηριότητες του (δέστε το σχεδιάγραμμα πιο κάτω). Σε καθημερινή βάση, βάλτε το παιδί σας να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει εκείνη τη ημέρα και πότε. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει μια λίστα με όλες τις εργασίες για το σπίτι καθώς και άλλες δραστηριότητες και υπευθυνότητες. Είναι συχνά καλή ιδέα να αποφασίσει το παιδί από πριν την σειρά εκτέλεσης των εργασιών, βάζοντας τις δύσκολες εργασίες ανάμεσα σε εύκολες. Στην αρχή της εβδομάδας, είναι βοηθητικό να γράφετε όλες τις δραστηριότητες για την επόμενη εβδομάδα. Αυτό θα βοηθήσει τον προγραμματισμό του παιδιού σας. Για παράδειγμα, εάν το παιδί σας έχει διαγώνισμα Ιστορίας την Τετάρτη και χρειάζεται 3 ημέρες για να διαβάζει γι΄ αυτό, μπορεί να προγραμματίσει να έχει έτοιμες τις σημειώσεις ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται από το Σάββατο βράδυ.

Δραστηριότητες για Σήμερα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
3:00-3:30  Μεσημεριανό και να δω τηλεόραση
3:30-4:30  Διάβασμα:o    Ανάγνωσηo    Φυλλάδιο Μαθηματικών

o    Ορθογραφία

Κολύμβηση 7:30 Διαγώνισμα Ιστορίας!!!
Μάθημα Κιθάρας 5:00
Παράδοση έκθεσης ελληνικών Τεστ ορθογραφίας Πάρτι φίλου 4:00
4:30-5:00  Απογευματινό γεύμα
Καθημερινό και εβδομαδιαίο πρόγραμμα-παράδειγμα

5:00-6:30  Μάθημα Πετόσφαιρας

6:30-7:30  Παιχνίδι με φίλους
7:30-8:00  εξάσκηση με το μουσικό όργανο

Στρατηγικές Μελέτης

Σε αυτή την ενότητα θα υπογραμμίσουμε μερικές αρχές και στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν να μάθετε το παιδί σας αποτελεσματικές δεξιότητες μελέτης. Αρχικά, θα εξετάσουμε τρείς (3) αρχές μάθησης που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πως η μάθηση και η λήθη (να ξεχνάω αυτά που μαθαίνω) εμφανίζονται. Μετά, θα αναφέρουμε τρείς (3) γενικές και τρείς (3) συγκεκριμένες στρατηγικές μελέτης που μπορούν να οδηγήσουν στην αποτελεσματική μελέτη.

Τρείς (3) αρχές Μάθησης

Ένα γνωστό πρόβλημα που έχουν συχνά τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι πως γνωρίζουν το υλικό που πρέπει να μάθουν την νύχτα πριν το διαγώνισμα, αλλά διαπιστώνουν πως δεν το θυμούνται ένα μέρος του την στιγμή του διαγωνίσματος. Η αιτία για αυτό έχει να κάνει με το πώς η μάθηση και η λήθη συμβαίνουν. Μπορείτε να βοηθήστε το παιδί σας να αναπτύξει καλές στρατηγικές μελέτης με τη χρήση 3 αρχών που η βιβλιογραφία έδειξε να είναι σημαντικές στη μάθηση: επανάληψη, υπερμάθηση (overlearning), και η εποικοδομητική κατανόηση (meaningfulness).

Επανάληψη. Όταν οι πληροφορίες παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε ένα παιδί αποθηκεύονται στη βραχύχρονη του μνήμη. Η βραχύχρονη μνήμη διατηρεί πληροφορίες για είκοσι (20) δευτερόλεπτα μόνο. Για να παραμείνουν οι πληροφορίες στη βραχύχρονη μνήμη  περισσότερο θα πρέπει να επαναληφθούν ή το άτομο να εξασκηθεί σε αυτές. Επίσης, η βραχύχρονη μνήμη μπορεί να διατηρήσει από πέντε (5) έως εννέα (9) μονάδες πληροφοριών σε κάποιο χρονικό διάστημα. Για να επιτευχθεί η μάθηση, οι πληροφορίες χρειάζονται να μετακινηθούν από τη βραχύχρονη στη μακρόχρονη μνήμη. Η μακρόχρονη μνήμη μπορεί να διατηρήσει άπειρο αριθμό πληροφοριών για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Οι πληροφορίες για να μετακινηθούν από τη βραχύχρονη στη μακρόχρονη μνήμη θα πρέπει, όπως προαναφέραμε, να επαναλαμβάνονται και να εξασκούνται τα παιδιά σε αυτές.

Όπως βλέπετε και στο σχεδιάγραμμα, το πέρασμα του χρόνου έχει αρνητική επίδραση στη μνήμη. Όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα ανάμεσα στη μάθηση και την εξέταση, τόσο λιγότερο υλικό θυμάται ο μαθητής. Η απώλεια πληροφοριών είναι πολύ γρήγορη αμέσως μετά τη περίοδο διαβάσματος. Μετά από μία μέρα, η μεγαλύτερη απώλεια πραγματοποιείτε. Η ποσότητα υλικού που θυμάται κάποιος μαθητής εξαρτάται στο πόσες φορές το υλικό διαβάζεται. Για παράδειγμα, εάν ένα παιδί διαβάζει ένα κεφάλαιο για πρώτη φορά, μια μέρα μετά το παιδί μπορεί να θυμάται μόνο το 40% του υλικού αυτού. Παρόλα αυτά, εάν το παιδί επαναλάβει το υλικό πολλές φορές για πολλές μέρες, το παιδί μπορεί να είναι ικανό να θυμάται 85% ή περισσότερο του υλικού αυτού.

Υπερμάθηση. Αυτή η αρχή δηλώνει πως η επιπρόσθετη μελέτη μετά που το υλικό έχει μαθευτεί θα αυξήσει την επίδοση του μαθητή την ώρα του διαγωνίσματος. Για παράδειγμα, εάν το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες διαβάσει ένα νέο υλικό και ήταν ικανό να το θυμάται ακριβώς στο τέλος του χρόνου διαβάσματος, την επόμενη μέρα θα είναι πιθανόν να θυμάται 40% του υλικού. Παρόλα αυτά, εάν διαβάσει επιπρόσθετα άλλα 20 λεπτά μετά που γνώριζε πολύ καλά το υλικό, μπορεί να θυμάται 80% του υλικού την επόμενη μέρα. Αυτό σημαίνει ότι εάν το παιδί σας ξοδεύσει επιπρόσθετο χρόνο να διαβάσει μετά που γνωρίζει πολύ καλά το υλικό, θα είναι εφικτό να διαβάσει λιγότερο την επόμενη μέρα για να μάθει ακόμα πιο καλά το υλικό ούτος ώστε να αποδώσει στο διαγώνισμα.

Εποικοδομητική κατανόηση. Η βιβλιογραφία έχει δείξει πως το υλικό που έχει νόημα  και που μπορεί να συσχετιστεί με άλλες ιδέες και πληροφορίες μπορεί να ανακληθεί από τη μνήμη πιο εύκολα παρά το υλικό που δεν έχει νόημα και δεν σχετίζεται με άλλες ιδέες και πληροφορίες. Για παράδειγμα, το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες θα είναι περισσότερο πιθανόν να θυμάται το Αρχαίο Κίτιον πως είναι η προηγούμενη ονομασία της Λάρνακας εάν δει μια μεγάλη εικόνα του, εάν μάθει πως βρίσκεται κοντά στο αγαπημένο του/της κατάστημα και εάν μάθει επίσης πως ήταν κτισμένο κοντά στη θάλασσα που τόσο του/της αρέσει να πηγαίνει. Η ανάκληση της πληροφορίας θα είναι πιο εύκολη επειδή πολλές πληροφορίες έχουν συσχετιστεί με ένα σημαντικό νόημα. Σκέπτωντας για το Αρχαίο Κίτιον μπορεί να οδηγήσει στην σκέψη για το αγαπημένο του/της κατάστημα και τη θάλασσα. Αφού η αρχική πληροφορία έχει συσχετιστεί με άλλες πληροφορίες, το παιδί σας θα είναι πιθανόν να θυμηθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνίσματος τι ήταν το Αρχαίο Κίτιον.

Βασισμένες στις πιο πάνω τρείς (3) αρχές μάθησης, τρείς (3) γενικές και τρείς (3) συγκεκριμένες στρατηγικές μάθησης εισηγούνται προς εσάς.

Τρείς (3) Γενικές Στρατηγικές Μελέτης

Ξεκινήστε νωρίς. Η μάθηση θέλει χρόνο. Για να μάθει το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες περισσότερο αποτελεσματικά θα πρέπει να ξεκινήσει νωρίς. Παρά να περιμένει την νύχτα πριν το διαγώνισμα για να διαβάσει, θα πρέπει να ξεκινήσει να διαβάζει πολλές νύχτες πριν το διαγώνισμα. Θυμηθείτε, εάν το παιδί σας δοκιμάσει να μάθει νέο υλικό τη νύχτα πριν το διαγώνισμα, το περισσότερο θα ξεχαστεί την ώρα του διαγωνίσματος. Το υλικό θα πρέπει να επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Εάν το παιδί σας δεν ξεκινήσει νωρίς, μπορεί να μην υπάρχει αρκετός χρόνος για να διαβάσει ικανοποιητικά το υλικό. Όσο περισσότερο υλικό πρέπει να μάθει, τόσο πιο γρήγορα θα πρέπει να ξεκινήσει.

Συχνό διάβασμα. Η μάθηση χρειάζεται συγκέντρωση και συχνή επανάληψη. Οι ακόλουθες στρατηγικές θα βοηθήσουν το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες να διαβάζει και να μαθαίνει πιο αποτελεσματικά.

 • Διάβασε σκληρά για μικρό χρονικό διάστημα και πάρε διάλλειμα

Όσο πιο καλά συγκεντρώνεται το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες στο υλικό που μαθαίνει, τόσο περισσότερο μάθηση θα επέλθει. Δυστυχώς, τα περισσότερα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να συγκεντρωθούν για σύντομες χρονικές περιόδους. Εάν το παιδί σας διαβάζει συνεχόμενα, χωρίς να διασπάται η προσοχή του από εξωτερικά ερεθίσματα, για περισσότερα από 20 λεπτά, τότε είναι πιθανόν να κουραστεί και να χάσει την ικανότητα του/της να συγκεντρωθεί σκληρά. Το παιδί σας θα μάθει καλύτερα εάν μελετήσει για σύντομες περιόδους με περιόδους ξεκούρασης στο ενδιάμεσο παρά να διαβάσει με μιας χωρίς διακοπή. Για παράδειγμα, το παιδί σας είναι πιθανόν να μάθει καλύτερα με το να διαβάζει 20 λεπτά σε 3 διαφορετικά χρονικά διαστήματα με περιόδους διαλλείματος στο ενδιάμεσο παρά να διαβάζει για 80 λεπτά συνεχόμενα χωρίς διακοπή για ξεκούραση.

Τεχνική διαβάσματος

               Διάβασε σύντομα αλλά σκληρά. Τοποθετήστε στο παιδί σας ένα χρονόμετρο για 20 λεπτά (ή λιγότερο εάν το παιδί είναι μικρό ή παρουσιάζει μαθησιακή δυσκολία για τόσο χρονικό διάστημα. Μπορείτε σταδιακά να αυξάνεται το χρόνο πάνω από 20 λεπτά όταν το παιδί σας αρχίζει να μαθαίνει να συγκεντρώνεται). Ενθαρρύνεται το παιδί σας να συγκεντρώνεται σκληρά κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος.

Θέσε μικρούς αλλά εφικτούς στόχους. Θέστε στο παιδί σας ένα μικρό στόχο για κάθε περίοδο διαβάσματος. Για παράδειγμα, να διαβάσει μια ενότητα ενός κεφαλαίου και να απαντήσει 3 ερωτήσεις ή να απαντήσει 5 μαθηματικά προβλήματα.

Πάρε ένα διάλλειμα. Πάρτε ένα 5-λεπτό διάλλειμα μετά από κάθε περίοδο μελέτης. Αυτή είναι η ανταμοιβή για τη σκληρή δουλειά που έχει κάνει το παιδί σας. Το παιδί θα πρέπει να κινηθεί γύρω στο σπίτι ή να κάνει κάποια ευχάριστη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου. Τοποθετήστε ένα χρονόμετρο για να γνωρίζει το παιδί πότε αρχίζει η επόμενη περίοδος για διάβασμα.

Κάντο ξανά. Συνέχιστε αυτή τη διαδικασία μέχρι να διαβαστεί το υλικό που χρειάζεται να μελετηθεί το συγκεκριμένο απόγευμα

 • Διάβασε για πολλές μέρες

Ένα από τα πιο γνωστά λάθη που κάνουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι πως διαβάζουν το υλικό μέχρι να το «γνωρίζουν» και μετά δεν το ξαναδιαβάζουν. Θυμηθείτε ότι μεγάλη ποσότητα από αυτό που μαθαίνει το παιδί σας μια μέρα ξεχνιέται την επομένη. Η μάθηση χρειάζεται επανάληψη και περίληψη του υλικού για πολλές μέρες. Το ακόλουθο είναι μια καλή στρατηγική για να ακολουθήσετε όταν διαβάζει το παιδί σας για ένα διαγώνισμα.

Τεχνική διαβάσματος

Διάβασε μέχρι να το κατακτήσει ικανοποιητικά. Ο πρώτος στόχος του παιδιού σας θα πρέπει να είναι η μελέτη του υλικού μέχρι να το κατανοήσει πολύ ικανοποιητικά. Για παράδειγμα, το παιδί σας πρέπει να μελετήσει την ορθογραφία του μέχρι να είναι ικανό να τα γράψει όλα σωστά.

Διάβασε λίγο ακόμα. Όταν το παιδί σας «γνωρίζει» το υλικό, θα ήταν χρήσιμο να ξοδεύσει μερικό χρόνο ακόμα για να το «υπερμάθει». Για παράδειγμα, μπορεί να μελετήσει τις λέξεις που έχει για ορθογραφία ακόμα μια φορά μετά που ήταν ικανό να τις γράψει σωστά. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να κατανοήσει το υλικό που έχει για να μάθει, να το συγκρατήσει, να το αποθηκεύσει καλύτερα στη μακρόχρονη μνήμη και την επόμενη μέρα να το ανακαλέσει πολύ εύκολα.

Διάβασε αυτά που ξεχνάς. Την επόμενη μέρα, το παιδί σας θα ήταν χρήσιμο να κάνει ένα τεστ στον εαυτό του για το υλικό που έμαθε για να προσέξει τι θυμήθηκε. Αφήστε το να μελετήσει μόνο εκείνο το υλικό που ξέχασε. Αφήστε το να μελετήσει το «ξεχασμένο» υλικό μέχρι να το κατανοήσει και να το γνωρίζει καλά και μετά να διαβάσει και το υλικό που ήδη γνωρίζει.

Διάβασε πολλές νύχτες. Επανέλαβε την ίδια διαδικασία για πολλές νύχτες. Θα εντοπίσετε πως το παιδί σας θα θυμάται περισσότερο υλικό μέρα με τη μέρα

Κάνε επανάληψη πριν το διαγώνισμα. Την νύχτα πριν το διαγώνισμα, το παιδί σας θα πρέπει να κάνει επανάληψη όλου του υλικού, συμπεριλαμβανομένου το κείμενο, τις γραφικές παραστάσεις, τις σημειώσεις τάξης, τις κάρτες μελέτης και όλου του άλλου υλικού που μπορεί να υπάρχει στο διαγώνισμα.

Κάντε το να έχει νόημα. Το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να θυμάται το υλικό εάν το κάνετε να έχει νόημα και ζωντάνια σε αυτούς. Αυτό θα γίνει με το να το συσχετίσετε με άλλες πληροφορίες που το παιδί γνωρίζει πολύ καλά. Πολλά βιβλία το κάνουν αυτό με το να έχουν εικόνες, γραφικές παραστάσεις, φωτογραφίες, παραδείγματα και χάρτες. Θα ήταν χρήσιμο το παιδί σας να μελετήσει το υλικό αυτό καθώς διαβάζει. Επίσης, μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας το υλικό με το να το συζητήσετε μαζί του πως συνδέεται με την καθημερινή ζωή. Για παράδειγμα, τα μαθηματικά μπορούν να είναι πιο σχετικά σε αυτό με το να του δείξετε πως αυτά χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή.

Τρείς (3) συγκεκριμένες στρατηγικές μελέτης

Γενικά, υπάρχουν δύο τύποι πληροφοριών τους οποίους το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να ξέρει για να τα πάει καλά στα διαγωνίσματα: μια συνολική κατανόηση των ιδεών που μαθαίνονται και συγκεκριμένα γεγονότα και λεπτομέρειες.

Κατακτώντας μια σαφή κατανόηση. Εκτός της μάθησης των λεπτομερειών και των γεγονότων, το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να κατανοήσει τη «μεγάλη εικόνα». Οι λεπτομέρειες και τα γεγονότα θα ανακαλούνται ευκολότερα εάν οργανωθούν σημαντικά με μια γενική δομή. Επαναλαμβάνοντας το κείμενο και τις σημειώσεις της τάξης όλα μια φορά μπορεί να βοηθήσει το παιδί σας με αυτό. Τα βιβλία παρέχουν περιλήψεις, εικόνες και γραφικές παραστάσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να κατανοήσει τη μεγάλη εικόνα, το σημαντικό μήνυμα του κειμένου. Επίσης, κάνοντας και διαβάζοντας ξανά και ξανά ένα περίγραμμα του υλικού μπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση του. Είναι επίσης βοηθητικό το παιδί να μιλήσει για το υλικό. Θα πρέπει να είστε ικανοί να κατανοήσετε το υλικό για να γνωρίζετε να το πείτε σε κάποιον με μια λογική σειρά.

Μαθαίνοντας συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Η κατανόηση της μεγάλης εικόνας δεν είναι αρκετή για να τα πάει καλά το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες στο διαγώνισμα. Τα διαγωνίσματα συχνά απαιτούν από τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να γνωρίζουν σχετικές λεπτομέρειες. Μία από τις καλύτερες μεθόδους μάθησης συγκεκριμένων γεγονότων είναι η χρήση καρτών μελέτης. Οι κάρτες μελέτης είναι χρήσιμες για την μάθησης λεξιλογίου, ημερομηνιών, μαθηματικών/χημικών φόρμουλων, διαδικασιών και άλλων συγκεκριμένων πληροφοριών. Ένα παράδειγμα μιας κάρτας μελέτης παρέχεται πιο κάτω. Το παιδί σας πρέπει να πηγαίνει καλά στα διαγωνίσματα αν γνωρίζει τη γενική ιδέα του υλικού και έχει απομνημονεύσει σημαντικές λεπτομέρειες.

Παράδειγμα κάρτας μελέτης

Τεχνική μελέτης: Χρήση καρτών μελέτης                  

 • Το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να έχει ένα μολύβι/πένα και ένα χαρτονάκι μικρό 3’’ Χ 5’’ ίντσες. Κάθε φορά που διαβάζει στο κείμενο και «βλέπει» ένα σημαντικό όρο, ημερομηνία, άτομο ή άλλο σημαντικό γεγονός, πρέπει να δημιουργεί μια κάρτα μελέτης κάθε φορά.
 • Πρέπει να γράψει τον όρο, την ημερομηνία, το άτομο ή άλλο γεγονός στη μια πλευρά της κάρτας και τον ορισμό, το γεγονός, την επίτευξη ή την αντίστοιχη πληροφορία στην άλλη πλευρά.
 • Όταν κάνει επανάληψη των καρτών μελέτης, να τοποθετήσει αυτές που ανακαλεί σωστά στα αριστερά και αυτές που δεν ανακαλεί στα δεξιά.
 • Θα πρέπει να συνεχίσει την ανασκόπηση των καρτών που δεν γνώριζε και να τις μάθει ικανοποιητικά.
 • Να επαναλάβει την ίδια διαδικασία για πολλές μέρες.

Διαβάζοντας Βιβλία. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να μάθει το παιδί σας και να θυμάται αυτά που διαβάζει είναι η μέθοδος «2Ε_3Α»

 • Έρευνα: πριν το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες διαβάσει μια ενότητα ή ένα κεφάλαιο θα πρέπει να κατανοήσει το σκοπό και την κύρια ιδέα της ενότητας. Γι’ αυτό θα πρέπει να ερευνήσει το τι θα πρέπει να διαβάσει. Μπορεί να κάνει έρευνα του υλικού διαβάζοντας τον τίτλο και «να περάσει διαβάζοντας γρήγορα» την ενότητα. Το γρήγορο διάβασμα περιλαμβάνει την ανάγνωση οποιουδήποτε περιγράμματος της ενότητας, της ανάγνωσης της εισαγωγής, των κύριων τίτλων/υπότιτλων και των κύριων λέξεων.
 • Ερώτηση: το παιδί θα κατανοήσει περισσότερα από αυτά που διαβάζει εάν διαβάζει δοκιμάζοντας να απαντήσει μερικές συγκεκριμένες ερωτήσεις. Έχοντας μια ερώτηση στο μυαλό θα το κρατήσει σε εγρήγορση και θα επικεντρωθεί σε αυτό που διαβάζει. Πριν την ανάγνωση της πρώτης ενότητας κάτω από τον τίτλο, πέστε του να κάνει μια ερώτηση. Τα βιβλία συνήθως προσφέρουν τέτοιες ερωτήσεις στο τέλος κάθε ενότητας και μπορεί να τις χρησιμοποιήσει το παιδί. Μπορεί επίσης να δημιουργήσει ερωτήσει διαβάζοντας μόνο τους τίτλους. Για παράδειγμα, εάν ο τίτλος αναφέρει: «Εθνικοί Πόροι στην Πάφο», μια ερώτηση μπορεί να είναι «Ποιοι είναι οι σημαντικοί εθνικοί πόροι της Πάφου;»
 • Ανάγνωση: με την ερώτηση κατά νου, πέστε στο παιδί σας να διαβάσει μέχρι το τέλος της ενότητας κάτω από τον τίτλο μέχρι να απαντήσει στην ερώτηση. Όπως έρχεται αντιμέτωπος με σημαντικά γεγονότα, μπορεί να κάνει και τις κάρτες μελέτης. Θα πρέπει επίσης να δημιουργήσει και σημειώσεις ή κάρτες μελέτης με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους.
 • Αφήγηση: μετά που το παιδί διάβασε και απάντησε την ερώτηση, θα πρέπει να αφήσει τα βιβλία και τις σημειώσεις και να δοκιμάσει να απαντήσει την ερώτηση δυνατά. Εάν δεν μπορεί να το κάνει, αφήστε το να κοιτάξει στο βιβλίο και τις σημειώσεις ξανά μέχρι να τα καταφέρει. Το παιδί θα πρέπει να επαναλαμβάνει τα βήματα «ερώτηση, διάβασμα και αφήγηση» για κάθε ενότητα με τίτλο μέχρι ολόκληρο το κεφάλαιο να καλυφθεί.
 • Ανασκόπηση: όταν το κεφάλαιο ολοκληρωθεί χρησιμοποιώντας τα αναφερθέντα βήματα, το παιδί θα πρέπει να κάνει μια ανασκόπηση όλου του υλικού μελέτης, περιλαμβάνοντας τους κύριους τίτλους στο βιβλίο, στις σημειώσεις και στις κάρτες μελέτης. Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή κάρτες μελέτης που δεν μπορεί να απαντήσει, θα πρέπει να ξαναδιαβάσει την ενότητα και τις σημειώσεις του.

Αυξάνοντας τα Κίνητρα των Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες για Μάθηση

Για να είναι πετυχημένος ο μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο και να μαθαίνει, πρέπει να εμπλακεί στην διαδικασία της μάθησης. Αυτό απαιτεί από το μαθητή να κάνει διαφορετικές δραστηριότητες. Για ποιο λόγο μερικοί μαθητές είναι κινητοποιημένοι να κάνουν αυτά τα πράγματα ενώ κάποιοι άλλοι είναι λιγότερο; Αυτή η ενότητα θα συζητήσει μερικά από αυτά τα σημαντικά θέματα για να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν τι κινητοποιεί τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να μαθαίνουν, και τι μπορούν να κάνουν ως γονείς για να αυξήσουν την κινητοποίηση του παιδιού αυτού για μάθηση.

Κατανοώντας την Κινητοποίηση

Η κινητοποίηση είναι τι «κινητοποιεί» τα άτομα να πράξουν με τον τρόπο που το κάνουν. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τα άτομα πιστεύουν και πράττουν με τον τρόπο που το κάνουν. Ιδέες για το τι πιστεύω και συμπεριφορές είναι σημαντικές στην κινητοποίηση μπορούν να είναι οι απαντήσεις στις ακόλουθες τρείς (3) ερωτήσεις:

Πιστεύω Μαθητών
Μπορώ να το κάνω;
Μπορώ
Εμπλοκή στη Μάθηση:

o    Δίνοντας προσοχή

o    Να αρχίζουν οι εργασίες στη ώρα τους

o    Ακολουθώντας οδηγίες

o    Διατήρηση προσοχή για αρκετό χρονικό διάστημα

o    Συμπλήρωση εργασιών στη ώρα τους

o    Συμμετοχή στις συζητήσεις στις τάξεις

o    Να κάνει ερωτήσεις

o    Επιμονή σε ένα δύσκολο έργο

o    Ζήτηση βοήθειας όταν χρειάζεται

Κινητοποήση
Αξία Εργασιών
Θέλω να το κάνω;
Μπορώ
Αυτό-ρύθμιση
Τι πρέπει να κάνω για να πετύχω;
Μπορώ

Μπορώ να το κάνω αυτό το έργο επιτυχημένα;

Η ερώτηση αυτή σχετίζεται με τα πιστεύω των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες για τις δεξιότητες τους και τις ικανότητες τους και κατά πόσον το αποτέλεσμα θα είναι θετικό εάν προσπαθήσουν. Τα πιστεύω παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο πως οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες θα ανταποκριθούν σε ένα έργο που τους δίνεται. Ένας μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες που πιστεύει ότι έχει τις δεξιότητες και τις ικανότητες να συμπληρώσει επιτυχημένα ένα έργο είναι περισσότερο πιθανόν να το προσπαθήσει και να επιμένει σε αυτό, ακόμα και είναι δύσκολο. Επίσης, ένας μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες που πιστεύει ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό εάν προσπαθήσει τότε είναι πιθανόν να το κάνει. Αυτά τα πιστεύω επηρεάζονται από τις προηγούμενες εμπειρίες επιτυχίας ή αποτυχίας των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, όπως και από τους τύπους και την δυσκολία των έργων που τους ανατέθηκαν προηγουμένως.

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που δεν πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ένα έργο επιτυχημένα θα δηλώσουν «Είμαι αποτυχημένος/η. Γιατί να προσπαθήσω, αφού σίγουρα θα πάρω ένα κακό βαθμό».

Το άγχος είναι μια πηγή των προβλημάτων κινητοποίησης για κάποιους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Το άγχος μπορεί να είναι αποτέλεσμα αρνητικών σκέψεων για την ικανότητα τους να κάνουν κάποιες εργασίες και την πιθανότητα να έχουν κακή επίδοση, ειδικά σε καταστάσεις όπου βαθμολογούνται.

Θέλω να κάνω αυτό το έργο και για ποιο λόγο;

Ακόμα μια σημαντική πτυχή της κινητοποίησης σχετίζεται με το κατά πόσον ο μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες θέλει να κάνει το έργο και γιατί. Ο μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να πιστεύει ότι έχει τις δεξιότητες και τις ικανότητες για να κάνει το έργο. Μπορεί επίσης να πιστεύει ότι εάν προσπαθήσει θα έχει θετικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, μπορεί όμως να μην θέλει να κάνει αυτό το έργο. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες παίρνουν αποφάσεις για το εάν θα κάνουν το έργο βασισμένο στο τι αξία έχει σε αυτόν. Υπάρχουν τρείς (3) πτυχές κινητοποίησης που αφορούν την αξία των έργων.

Μερικά έργα έχουν εσωτερική αξία για τον μαθητή. Για παράδειγμα, το έργο ή το θέμα μπορεί να είναι διασκεδαστικό και θετικό για τον μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες ή μπορεί ο μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες να παίρνει προσωπική ευχαρίστηση με το να πετυχαίνει στο έργο.

Εσωτερικά Κίνητρα

o    Αισθήματα του τύπου «Μπορώ να τα καταφέρω»

o    Απόλαυση συγκεκριμένων κινήσεων

o    Αισθήματα επιτυχίας

o    Απορρόφηση από το έργο

Εξωτερικά Κίνητρα

o    Προοώθηση σημαντικών στόχων

o    Ευχαρίστηση άλλων

o    Ανταμοιβές

Τα έργα μπορούν να έχουν εξωτερική αξία στο μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες, ακόμα και εάν δεν ενδιαφέρεται εσωτερικά. Για παράδειγμα, το να πηγαίνει καλά σε ένα έργο μπορεί να σχετίζεται με τωρινούς ή μελλοντικούς στόχους οι οποίοι είναι σημαντικοί για τον μαθητή, όπως οι καλοί βαθμοί, η εισδοχή σε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο ή στόχοι καριέρας.

Ένας τρίτος παράγοντας που σχετίζεται με την αξία ενός έργου είναι το κόστος για το μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες. Μερικά έργα έχουν αρνητικές όψεις για αυτούς, όπως το να παράγουν άγχος από το φόβο της αποτυχίας. Άλλα έργα μπορεί να χρειάζονται πολύ προσπάθεια για να εκτελεστούν καλά. Άλλοι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να αισθάνονται ότι έχει περισσότερη αξία να ασχοληθούν με κάτι άλλο, όπως το να πάνε σε ένα σπίτι φίλου τους παρά να διαβάσουν για ένα τεστ.

Τι πρέπει να κάνω για να πετύχω στο έργο;

Οι δύο προαναφερθείσες ερωτήσεις σχετίζονται με τα πιστεύω των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες που μπορούν να τους κινητοποιήσουν για να ξεκινήσουν το έργο. Αυτή η ερώτηση, σχετίζεται με το τι χρειάζονται οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες για να αρχίσουν να εκτελούν επιτυχημένα ένα έργο όταν έχουν αποφασίσουν ότι θέλουν να το κάνουν. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να κάνουν διαφορετικά πράγματα ούτος ώστε να πηγαίνουν καλύτερα στο σχολείο:

 • Να θέσουν κατάλληλους στόχους
 • Να διατηρούν την προσοχή τους κατά τη διάρκεια του χρόνου
 • Να παραμένουν οργανωμένοι
 • Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές δεξιότητες διαβάσματος
 • Να ελέγχουν τα συναισθήματα του άγχους και της ματαίωσης κατά τη διάρκεια των έργων
 • Να γνωρίζουν πότε είναι το κατάλληλο διάστημα να ζητήσουν βοήθεια όταν τα έργα δυσκολεύουν
 • Να αξιολογούν πως τα πήγαν
 • Να αντιδρούν στο πως τα πάνε με το να προσαρμόζουν την συμπεριφορά τους και τις στρατηγικές τους

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες στρατηγικές και μεθόδους για να εκτελούν τα πιο πάνω.

Ιδέες για αύξηση κινητοποίησης για μάθηση

Υπάρχει μια ποικιλία πραγμάτων που μπορείτε να κάνετε για να αυξήσετε την κινητοποίηση για μάθηση του παιδιού σας. Μπορείτε να επιλέξετε στρατηγικές βασισμένες στην περιοχή των κινήτρων την οποία το παιδί σας μπορεί να έχει πρόβλημα.

Μπορείς να το κάνεις! Χτίσιμο Εμπιστοσύνης στη Μάθηση

o    Ατομικά ή ομαδικά αθλήματα

o    Τραγούδι

o    Χορός

o    Παίξιμο μουσικού οργάνου

o    Συλλογή π.χ νομισμάτων

o    Χόμπυ

o    Κατασκευές

o    Παιχνίδια και παζλ

o    Συμμετοχή σε κοινωνικές ομάδες

Παροχή διαφόρων δραστηριοτήτων και εμπειριών στο σπίτι. Δοκιμάζοντας μια ποικιλία διαφορετικών πραγμάτων θα επιτρέψει στο παιδί με μαθησιακές δυσκολίες να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντα τους και να κτίσουν τις δεξιότητες τους. Αυτές οι θετικές εμπειρίες μπορούν να χτίσουν εμπιστοσύνη, να μειώσουν το άγχος και να τους κινητοποιήσει να δοκιμάσουν παρόμοιες δραστηριότητες. Παραδείγματα εμπειριών που μπορείτε να δείξετε στο παιδί σας  φαίνονται στο κουτάκι στα δεξιά

 • Κάντε μια σύνδεση μεταξύ των δεξιοτήτων, της προσπάθειας και της επίδοσης. Θέλετε τα παιδιά σας να πιστεύουν πως μπορούν να έχουν έλεγχο της μάθησης τους; Εάν αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και βάλουν έξτρα προσπάθεια, μπορούν να είναι περισσότερο επιτυχημένοι στη μάθηση τους. Συχνά σχόλια σαν το παρακάτω μπορούν να βοηθήσουν αυτή την ένωση: «Μπορείς να το κάνεις. Εάν χρησιμοποιήσεις τις δεξιότητες διαβάσματος και δε τα παραιτήσεις, θα τα καταφέρεις», «Εάν ελέγξεις την εργασία σου στα μαθηματικά θα επιλύσεις περισσότερα προβλήματα σωστά».
 • Βοηθήστε το παιδί σας να παραμείνει συγκεντρωμένο στην δική του πρόοδο παρά στο πως πάνε σε σχέση με τους άλλους. Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες τείνουν να έχουν μειωμένη ελπίδα για επιτυχία. Άλλοι μαθητές κάνουν αυτό που είναι απαραίτητο για να κερδίσουν τον βαθμό. Για αυτούς τους μαθητές, θα πρέπει να τους βοηθήσετε να αλλάξουν το πώς ορίζουν την επιτυχία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι βαθμοί ή το πώς τα πηγαίνει το παιδί σας σε σχέση με τους άλλους δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε για να κρίνεται η επιτυχία. Αντί αυτού, το επίκεντρο θα πρέπει να είναι στην ατομική προσπάθεια, τις ατομικές δεξιότητες και ατομική πρόοδο. Θα πρέπει να τους δείξετε πως τα λάθη σίγουρα θα γίνουν και πως είναι εντάξει. Το σημαντικό είναι τα παιδιά σας να προσπαθούν, να επιμένουν στα έργα που τους ανατίθενται και να έχουν την δική τους ατομική πρόοδο. Μεταδώστε το μήνυμα στα παιδιά σας πως εάν προσπαθήσουν και χρησιμοποιήσουν καλές στρατηγικές μάθησης, τότε θα βελτιωθούν!
 • Ελέγξτε τη σχολική επίδοση και κατ΄ οίκον εργασία και παρέχετε ανατροφοδότηση αμέσως. Κάντε ξεκάθαρο στο παιδί σας τι προκάλεσε το αποτέλεσμα. Όταν πετυχαίνει σε ένα έργο, δηλώστε πως αυτό είναι επειδή χρησιμοποίησε τις ικανότητες του. Αυτό θα χτίσει την εμπιστοσύνη τους. «Είσαι πολύ έξυπνος», «Είσαι καλός στα μαθηματικά», «Είσαι πολύ καλός συγγραφέας»

Εάν το παιδί σας έχει χαμηλή εμπιστοσύνη στις μαθησιακές του ικανότητες, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στο πως ανταποκρίνεστε με τις αποτυχίες τους. Δεν θέλετε να αισθάνονται ότι η αξία τους ως άνθρωποι εξαρτάται από την επίδοση τους. Είναι σημαντικό να βοηθήστε το παιδί σας να δει ότι η χαμηλή επίδοση του σχετίζεται με τις μεθόδους που χρησιμοποίησε ή την προσπάθεια που κατέβαλε παρά ην ικανότητα του να μάθει: «Πήρες ένα χαμηλό βαθμό στο διαγώνισμα των μαθηματικών επειδή δεν διάβασες πολλές μέρες πριν το τεστ».

 • Παροχή συγκεκριμένων στρατηγικών για βελτίωση επίδοσης. Εκτός από συναισθηματική στήριξη στο παιδί σας (ανατροφοδότηση, ενθάρρυνση), χρειάζεται να το βοηθήσετε να αναπτύξει τις δικές του μαθησιακές δεξιότητες με το να του διδάξετε συγκεκριμένες στρατηγικές για βελτίωση της επίδοσης του. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εκπαίδευση στο πώς να προγραμματίζει, να θέτει στόχους, να παραμένει οργανωμένος και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά δεξιότητες διαβάσματος.

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να χρειάζονται τροποποιημένες εργασίες οι οποίες να είναι κατάλληλες στο επίπεδο δεξιοτήτων τους. Αυτό θα τους επιτρέψει να έχουν εμπειρίες επιτυχίας. Μπορούν επίσης να χρειάζονται εξατομικευμένα προσοχή, όπως φροντιστήρια.

Αύξηση της Αξίας της Μάθησης προς το παιδί

 • Παροχή συναισθηματικής στήριξης. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζονται γονείς που να δείχνουν στοργή και ενδιαφέρον. Αυτό περιλαμβάνει πολλές από τις στρατηγικές που ειπώθηκαν σε αυτήν την ενότητα. Οι γονείς θα πρέπει να κρατήσουν τις συγκρούσεις, την κριτική και την τιμωρία στο ελάχιστο. Μια αρνητική σχέση θα δουλέψει εναντίον στο τι προσπαθείτε να καταφέρετε τόσο καιρό. Θέλετε το παιδί σας με μαθησιακές δυσκολίες να προσεγγίσει νέες προκλήσεις με εμπιστοσύνη στις ικανότητες του/της, να έχει ένα αίσθημα ελέγχου στη μάθηση του/της και να είναι περήφανος/η με τις επιδόσεις του/της;. Αυτοί οι στόχοι θα είναι εφικτοί μέσω της υποστήριξης και της ενθάρρυνσης που ως γονείς πρέπει να δίνουμε. Όταν αναφύονται προβλήματα, η δουλειά σας είναι να κατανοείτε καλύτερα το πρόβλημα τους και να βοηθήσετε για λύσεις. Αλλά να θυμάστε μόνοι τους θα πρέπει να βρουν τη λύση. Εσείς απλά ενεργητικά ακούτε και κατανοείτε!
 • Μεταδώστε υψηλές προσδοκίες και πιστεύω στο παιδί σας. Το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να κατανοήσει πως το σχολείο και η μάθηση είναι σημαντικά με το να δείχνετε ενδιαφέρον για το πώς τα πηγαίνει στο σχολείο. Κάθε σχολική μέρα, ρωτάτε το παιδί σας για τη μέρα του στο σχολείο, για τι έχει να κάνει στο σπίτι, για τα διαγωνίσματα και αν συμμετείχε στην τάξη. Με ενδιαφέρον όμως και όχι κριτική!

Το τι λέτε στο παιδί σας έχει ένα σημαντικό μέρος στο τι πιστεύει το ίδιο για το σχολείο, τη μάθηση και τη εργασία. Θα θέλατε να μεταδώσετε τα εξής:

 • «Αναμένω να κάνεις την εργασία σου»
 • «Αναμένω να το κάνεις τόσο καλά όσο μπορείς»
 • «Γνωρίζω ότι μπορείς να το κάνεις εάν προσπαθήσεις και χρησιμοποιήσεις καλές δεξιότητες διαβάσματος»
 • «Αναμένω να επιμένεις στο έργο που έχεις να κάνεις, ακόμα και εάν σε δυσκολεύει»

Η ενθάρρυνση και ο έπαινος είναι τρόποι για να εκφράσετε αυτές τις προσδοκίες.

«Γνωρίζω ότι αυτή η εργασία είναι δύσκολη αλλά δούλεψε την. Πιστεύω πως μπορείς αν το κάνεις. Όταν είναι η ώρα για να διαβάσεις, δούλεψε σκληρά!

«Καταπληκτική δουλειά, δούλεψες αρκετά σκληρά σε αυτό το κεφάλαιο!»

Υπάρχουν πολλοί «έξυπνοι» τρόποι για να μεταδώστε τις προσδοκίες σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρωτήσετε το παιδί σας «Πόσες μέρες πριν το διαγώνισμα σκοπεύεις να διαβάσεις;». Αυτή η ερώτηση στέλνει το μήνυμα ότι περιμένετε να διαβάσει πολλές νύχτες πριν το διαγώνισμα.

 • Βοηθήστε το παιδί σας να δει την αξία του τι μαθαίνετε. Μια κοινή ερώτηση που κάνουν οι μαθητές είναι «Γιατί πρέπει να μάθω όλα αυτά;». Συζητήστε με το παιδί σας πως η βασική γνώση όπως η ανάγνωση, τα μαθηματικά, όπως και άλλες συγκεκριμένες γνώσεις όπως η επιστήμη και η ιστορία, είναι σημαντικές για αυτόν να μάθει. Μπορείτε να σχετίστε το τι μαθαίνει τώρα με το πώς μπορεί αυτές οι γνώσεις να του φανούν μετέπειτα στη ζωή του χρήσιμες σε μερικές πρακτικές, πραγματικές καταστάσεις. Μπορείτε επίσης να σχετίσετε το τι μαθαίνει με μερικούς στόχους που έχει θέσει και είναι σημαντικοί σε αυτούς, όπως το να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη καριέρα.

Βοηθήστε το παιδί σας να θέσει στόχους. Οι στόχοι μπορεί να είναι ένας δυναμικός τρόπος για να αλλάξεις μια συμπεριφορά. Η πρόοδος προς και η επίτευξη των στόχων μπορεί να είναι μια πηγή για ικανοποίηση και κίνητρο συνάμα. Μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας να θέσει τόσο βραχυπρόθεσμους όσο και μακροπρόθεσμους στόχους. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε την προσπάθεια του παιδιού σας και την επίδοση του με αυτούς τους στόχους.

Οι καταλληλότεροι στόχοι για κινητοποίηση είναι οι βραχυπρόθεσμοι, οι συγκεκριμένοι και αυτοί που προκαλούν ενδιαφέρον. Οι στόχοι με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να αυξήσουν τα πιστεύω των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες για τις ικανότητες τους («Μπορώ να τα καταφέρω») και να βελτιώσει την επίδοση τους. Για παράδειγμα, ο στόχος για βελτίωση του βαθμού στα μαθηματικά στον έλεγχο του τριμήνου μπορεί να πολύ απομακρυσμένος. Αφού οι έλεγχοι έρχονται κάθε 3-4 μήνες, η βελτίωση τους μπορεί να μην κινητοποιήσει τόσο τους μαθητές για να εκτελέσει τα προβλήματα μαθηματικών στην τάξη μια συγκεκριμένη μέρα. Ένας βραχυπρόθεσμος στόχος, μπορεί να ήταν «να συμπληρώσεις τις μαθηματικές εργασίες σήμερα». Αυτός ο στόχος μπορεί να είναι περισσότερος αποτελεσματικός. Είναι πιο εύκολο να κρίνεις την πρόοδο των βραχυπρόθεσμων στόχων παρά των μακροπρόθεσμων.

Στόχοι που κινητοποιούν

o    Βραχυπρόθεσμοι

o    Συγκεκριμένοι

o    Με ενδιαφέρον

Οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι δυναμικοί και περιλαμβάνουν συγκεκριμένα επίπεδα επίδοσης. Για παράδειγμα, «συμπλήρωσε τουλάχιστον 30% των μαθηματικών προβλημάτων». Αυτό βοηθά τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να διαλέξουν πόσο προσπάθεια θα χρειαστεί για να εκπληρώσουν το στόχο αυτό.

Οι στόχοι με ενδιαφέρον είναι αυτοί που μπορεί ο μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες να βάλει την κατάλληλη προσπάθεια που χρειάζεται για να τα καταφέρει και όχι αυτοί που είναι πέραν των ικανοτήτων του και δεν μπορεί με την προσπάθεια που θα καταβάλει να μην τα καταφέρει.

Σίγουρα, οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι κινητοποιούν περισσότερο τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Το να υπάρχουν και μακροπρόθεσμοι στόχοι δεν είναι άσχημο. Υπενθυμίζει στα παιδιά πως όταν κτίζουν σιγά-σιγά μπορούν να τα καταφέρουν το μεγάλο στόχο να τον εκπληρώσουν. Μερικοί τέτοιοι στόχοι για να κτίζουν πάνω τα παιδιά σας είναι:

 • Βοηθήστε το παιδί σας να σκεφτεί τη μελλοντική του καριέρα. Μιλήστε μαζί του για το τι θέλει να κάνει όταν μεγαλώσει. Μπορείτε να συζητήσετε για τα ενδιαφέροντα του και τις δουλειές που σχετίζονται με αυτά τα ενδιαφέροντα. Μπορείτε επίσης να μιλήσετε τι σπουδές χρειάζονται για αυτές τις δουλειές. Μπορείτε να το βοηθήσετε να δει πως η προσπάθεια δίνουν στις σχολικές εργασίες τώρα σχετίζεται με τις επιλογές καριέρας που θα κάνουν μετέπειτα.
 • Βοηθήστε το σχέδιο του παιδιού σας για πανεπιστήμιο. Μιλήστε με το παιδί σας για το αν θέλει να πάει πανεπιστήμιο. Βοηθήστε το να μάθει για τα διαφορετικά πανεπιστήμια που υπάρχουν και τι επιδόσεις χρειάζονται για εισδοχή. Συχνά υπενθυμίζετε για το πώς οι βαθμοί και η μάθηση στο σχολείο τώρα επηρεάζουν την ικανότητα του να πάει σε ένα πανεπιστήμιο της επιλογής του.
 • Κάντε χρήση των ανταμοιβών όταν η εσωτερική κινητοποίηση είναι μειωμένη. Οι ανταμοιβές μπορεί να σημαντικές για χρήση όταν οι φυσικές, εσωτερικές παρορμήσεις του παιδιού για μάθηση είναι μειωμένες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων. Οι ανταμοιβές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους δασκάλους στην τάξη και τους γονείς στο σπίτι. Ένας πίνακας συμπεριφοράς παρέχει ένα εύκολο τρόπο για έλεγχο της καθημερινής προόδου προς τις αμοιβές. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ανταμοιβές όταν το παιδί σας είναι ήδη κινητοποιημένο για να κάνει μια δραστηριότητα μάθησης.

Τι θα Κάνετε! Βοηθήστε τους Μαθητές να Επιτεύξουν τους Μαθησιακούς Στόχους

Παρακάτω σας παρατίθενται κάποιες ιδέες για να βοηθήσετε το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες να συμπληρώσει επιτυχώς ένα έργο όταν αποφάσισε πως θέλει να το κάνει. Τελειώνοντας ένα έργο καλά απαιτείτε από τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους και να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες στρατηγικές μάθησης.

 • Αυξήστε το επίπεδο δεξιοτήτων. Για τους μαθητές με χαμηλό-φσυιολογικό επίπεδο δεξιοτήτων, θα είναι σημαντικό να δουλέψετε για αύξηση του. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της εξατομικευμένης διδασκαλίας ή μέσω της ειδικής εκπαίδευσης στο σχολείο.
 • Διδάξτε συγκεκριμένες στρατηγικές μάθησης. Για να είναι ένα παιδί πετυχημένο στη μάθηση χρειάζονται και μερικές στρατηγικές για να επιτευχθούν οι στόχοι. Για παράδειγμα, υπάρχουν αποτελεσματικά πλάνα και μέθοδοι για την ανάγνωση βιβλίων, για το διάβασμα διαγωνισμάτων, για οργάνωση και διαχείριση χρόνου. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζονται να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν δεξιότητες μάθησης. Πρώτα, πρέπει να δουλέψετε κοντά με τα παιδιά σας και να τους δείξετε πως χρησιμοποιούνται οι δεξιότητες. Μετέπειτα αφού οι δεξιότητες απαιτούν προσπάθεια και πειθαρχία, χρειάζεται να εποπτεύονται την περίοδο διαβάσματος και να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τις στρατηγικές. Επίσης, θα πρέπει να εξασκηθούν στις δεξιότητες μέχρι να γίνουν ένα κανονικό κομμάτι της ρουτίνας τους. Η διαδικασία εξάσκησης μέχρι την αποτελεσματική τους εφαρμογή απαιτεί ένα μεγάλο μέρος του σχολικού έτους. Όπως χρησιμοποιούν τις δεξιότητες μάθησης, θα πρέπει να αρχίσουν να βλέπουν βελτίωση στην δουλειά τους. Όταν δουν βελτίωση, μιλήστε μαζί τους στο πως αυτές οι δεξιότητες διαβάσματος σχετίζονται με την καλή επίδοση.
 • Ελέγξτε την πρόοδο. Μπορείτε να καταγράφεται σε μια γραφική παράσταση όπως αυτή που βλέπεται τις επιδόσεις του παιδιού σας στα μαθήματα κατά τη διάρκεια του χρόνου. Βλέποντας αυτήν την πρόοδο και σχετίζοντας την με τις δεξιότητες θα βοηθήσει το παιδί σας να πιστέψει στις ικανότητες του και να πάρει την ευθύνη για την επιτυχία του.
 • Διδάξτε στο παιδί σας πώς να ζητά βοήθεια όταν τα έργα είναι δύσκολα. Πρώτα, τα παιδιά χρειάζεται να προσπαθούν από μόνα τους να επιλύουν τα προβλήματα χωρίς οποιαδήποτε βοήθεια. Όταν αποφασίσει πως δεν κατανοεί πώς να επιλύσει το πρόβλημα, χρειάζεται να σκεφτούν ποιον να ρωτήσουν. Αυτό το άτομο μπορεί να είναι ο γονιός, ένας συμμαθητής ή ο δάσκαλος. Πριν να ζητήσει βοήθεια, ο μαθητής χρειάζεται να αναπτύξει μια καλή ερώτηση για να ρωτήσει το άτομο βοήθειας.

 

Ανδρέας Δημητρίου

Εγγεγραμμένος Σχολικός Ψυχολόγος

Layer 1